Tag: Hệ thống đánh giá game

Hệ thống đánh giá game mới GUESS

Thang đánh giá này được thiết kế nhằm giúp các nhà phát triển game thu thập được phản hồi từ game thủ chơi thử và đánh giá game khác. Công cụ cũng được áp dụng cho game console, thu thập